(G)MR

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR heeft instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (stichting ISA) over aangelegenheden die de school betreffen.

Agenda

Juli 2020

zondag 12 juli

16:00 – 16:30
test

zondag 19 juli

16:00 – 16:30
test

zondag 26 juli

16:00 – 16:30
test

Augustus 2020

zondag 2 augustus

16:00 – 16:30
test

zondag 9 augustus

16:00 – 16:30
test

zondag 16 augustus

16:00 – 16:30
test
Bekijk volledige agenda
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email