(G)MR

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee geledingen, te weten de oudergeleding en de personeelsgeleding. Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De (G)MR heeft instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid over voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (stichting ISA) over aangelegenheden die de school betreffen.

Agenda

November 2020

zondag 1 november

16:00 – 16:30
test

zondag 8 november

16:00 – 16:30
test

zondag 15 november

16:00 – 16:30
test

zondag 22 november

16:00 – 16:30
test
Bekijk volledige agenda
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email