Factureren naar de ibs al jawhara

Stichting Islamitische School Amsterdam wil dat facturen op tijd betaald worden. Het is belangrijk dat facturen juist en binnen de wettelijke termijn betaald worden. Om dit te kunnen doen moet de aanlevering en de gegevens op de factuur juist zijn.

Hieronder vindt u informatie die nodig is zodat facturen direct en op de juiste manier in behandeling genomen kunnen worden door Stichting Islamitische School Amsterdam. Facturen die niet voldoen worden niet in behandeling genomen.

Gegevens op de factuur
Om de factuur tijdig af te kunnen handelen, vragen wij de volgende gegevens te vermelden op de factuur:

 • Adressering aan Stichting Islamitische School Amsterdam.
 • Kostenplaats:
  • 400        : Al Maes
  • 401        : Al Jawhara
  • 402        : Al Yaqoet
  • 850        : Bestuur / bovenschools
 • De naam van de contactpersoon. Meestal is dit de medewerker die de opdracht geeft of de bestelling plaatst.

Een factuur moet altijd aan de wettelijke eisen voldoen. Op de webpagina van de belastingdienst staat hier meer over.

Een leverancier moet altijd ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel en te beschikken over een KvK-nummer en een Btw-identificatienummer.

Adressering
De facturen kunnen op twee manieren worden aangeleverd, digitaal en per post.

De voorkeur gaat naar digitale aanlevering van de facturen.

Per e-mail:
Als PDF kan de factuur naar facturen@as-siddieq.nl.

Per Post:
Stichting Islamitische School Amsterdam
T.a.v. Crediteurenadministatie
Kostenplaats:
Agatha Dekenstraat 26 HS
1053 AP Amsterdam

Let op: dit adres is alleen voor de facturen en niet voor het afleveren van de producten.

Tijdigheid
De facturen dienen uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is geleverd verzonden te zijn door de leverancier.

Afleveradres
Dit mag nooit een persoonlijk adres zijn. Dat is altijd het adres van de school of het bestuurskantoor.

Betaaltermijn
Stichting ISA hanteert een betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.